Taal en sociale vaardigheden

Voor wie

Deze training is ontwikkeld voor anderstalige werknemers, die meer willen en kunnen leren over het communiceren op de werkvloer. Er is namelijk gebleken, dat een groot aantal anderstalige werknemers niet altijd weet wat (on)gepast is in de communicatie met hun collega’s en leidinggevenden. Hiernaast is duidelijk geworden, dat zij niet altijd begrijpen wat er van hen wordt verwacht in het contact. Daarom ligt het accent in deze training op de verschillende conventies en het versterken van de sociale vaardigheden. Ondanks dat er ruime aandacht aan de taal wordt besteed, dienen de cursisten zich redelijk tot goed te kunnen uitdrukken.

Resultaat voor de medewerker

Er wordt veelvuldig met de taal en sociale vaardigheden geoefend, waardoor de deelnemer in staat is effectief te communiceren. Hij of zij:

 • kent het verschil tussen verbale en non-verbale communicatie.
 • is zich ervan bewust hoe hij of zij overkomt.
 • weet de juiste intonatie te gebruiken.
 • weet welke onderwerpen (on)gepast zijn om te bespreken.
 • komt begrijpelijk over.
 • ervaart meer zelfvertrouwen in de communicatie.
 • beheerst de volgende sociale vaardigheden:
  1. Kennismaken
  2. Een praatje beginnen
  3. Luisteren
  4. Iets vragen
  5. Zeggen wat je dwarszit
  6. Feedback geven
  7. Feedback ontvangen
  8. Nee zeggen
  9. Afscheid nemen

Werkwijze

Een groep bestaat uit maximaal zes deelnemers. Onder begeleiding van een professionele trainer, die tevens gecertificeerd taaldocent is, komt de groep gedurende 10 dagdelen bijeen. Een bijeenkomst duurt drie uur. Bij een grotere groep wordt de training door twee trainers verzorgd. In dat geval kunnen er maximaal twaalf personen deelnemen.

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een werkboek, waarin de sociale vaardigheden en bijbehorende oefeningen in eenvoudig Nederlands staan beschreven. De vaardigheden worden in de training toegelicht en vervolgens aan de hand van rollenspellen geoefend en getraind. Op deze manier verbeteren de deelnemers zowel hun taal- als sociale vaardigheden. Ook krijgen de cursisten na afloop van een bijeenkomst huiswerk mee. De opdrachten worden bij de volgende ontmoeting nabesproken. De laatste bijeenkomst is een herhalingsles.

De theorie en oefeningen zijn slechts suggesties. Hierdoor blijft er voldoende ruimte over voor de eigenheid van de cursisten. Bij een deelname van minimaal 80% ontvangt de cursist een certificaat.

Waar en wanneer

De training wordt incompany gegeven of in een locatie in de buurt. In het laatste geval worden extra kosten in rekening gebracht.

De training vindt één of twee keer per week plaats, zodat er zowel in als buiten de training optimaal geoefend kan worden. De bijeenkomsten worden in overleg met de opdrachtgever gepland.

Kosten

Neem voor een offerte vrijblijvend contact op.

Optimale communicatie op de werkvloer