Privéles

Tijdens privélessen wordt het lesprogramma geheel aan de wensen en doelen van de cursist aangepast. De focus kan liggen op het verbeteren van specifieke (deel)vaardigheden. Ook wordt er rekening gehouden met de situatie(s), waarin de taal voornamelijk gebruikt zal worden, zoals op het werk, bij een stage, een opleiding of in overige situaties in het dagelijks leven.

De volgende tarieven worden gehanteerd:

Online lessen
Per uur € 55,-
10 rittenkaart € 495,-

Offline lessen
Per uur € 65,-
10 rittenkaart € 595,-

Per extra cursist wordt € 7,50 bovenop het uurtarief in rekening gebracht. Hierdoor dalen de gemiddelde kosten per persoon. De kosten voor lesmateriaal bedragen eenmalig € 50,- per persoon. Taallessen zijn vrijgesteld van btw.

De lessen vinden plaats in de regio Amsterdam; bij de cursist thuis of op zijn of haar werkplek.

Neem voor meer informatie of voor een intakegesprek contact op.

Privéles Nederlandse taal