Lezen en Schrijven

Deze cursus is speciaal bedoeld voor laaggeletterde medewerkers, die redelijk goed Nederlands spreken en beter willen leren lezen en schrijven.

In de lessen ligt het accent op begrijpend lezen en begrijpelijk kunnen schrijven. Hiernaast wordt er gewerkt aan het bevorderen van de verstaanbaarheid van de cursist. Bovendien kan er, indien gewenst, aandacht worden besteed aan het vergroten van de digitale vaardigheden.

De cursus bestaat uit wekelijkse lessen van minimaal anderhalf uur gedurende een langere periode. 

De kosten voor de cursus Lezen en Schrijven zijn € 79,- per lesuur. Per cursist wordt tevens een bedrag voor lesmateriaal in rekening gebracht. Taallessen zijn vrijgesteld van btw.

Wist u ook, dat er via Tel mee met Taal subsidie beschikbaar is voor activiteiten, die gericht zijn op het verminderen van laaggeletterdheid?

Alle taalcursussen worden op de wensen van de betrokkenen afgestemd. Hierboven is slechts een indruk van de mogelijkheden weergegeven.