Lezen en Schrijven

Deze cursus is speciaal bedoeld voor laaggeletterde medewerkers, die redelijk goed Nederlands spreken en beter willen leren lezen en schrijven.

In de lessen ligt het accent op begrijpend lezen en begrijpelijk kunnen schrijven. Hiernaast wordt er gewerkt aan het bevorderen van de verstaanbaarheid van de cursist. Op verzoek kan er bovendien aandacht worden besteed aan het vergroten van de digitale vaardigheden.

De cursus wordt incompany gegeven en bestaat uit lessen van minimaal anderhalf uur per week gedurende een langere periode. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

De kosten voor de cursus Lezen en Schrijven zijn € 79,- per lesuur. Per cursist wordt tevens een bedrag voor lesmateriaal in rekening gebracht. Alle cursussen van Taal, training en advies zijn vrijgesteld van btw.

Wist u ook, dat er via Tel mee met Taal subsidie beschikbaar is voor activiteiten, die gericht zijn op het verminderen van laaggeletterdheid?

De taalcursussen worden op de wensen van de betrokkenen afgestemd. Hierboven is slechts een indruk van de mogelijkheden weergegeven.