Lezen en schrijven

Voor wie

Deze incompany cursus is ontwikkeld voor laaggeletterde medewerkers, die redelijk tot goed Nederlands spreken en beter willen leren lezen en/of schrijven. Met name voor werknemers, die regelmatig dienen te rapporteren, is deze cursus heel geschikt.

Het resultaat

Ter illustratie is er bij onderstaande resultaten van uitgegaan, dat er wordt toegewerkt naar 2F/B1 niveau. Met dit niveau kunnen cursisten doorstromen naar een MBO 4-opleiding.

 • De cursist kan de spellingsregels toepassen
 • De cursist kan de leestekens adequaat toepassen
 • De cursist kan een gebeurtenis helder beschrijven
 • De cursist kan structuur in een tekst aanbrengen 
 • De cursist kan eenvoudige notities en instructies schrijven
 • De cursist kent de basisconventies bij een formele brief
 • De cursist kan met behulp van standaardformuleringen eenvoudige formele brieven en schriftelijke verzoeken schrijven
 • De cursist kan instructieve teksten lezen
 • De cursist kan de hoofdgedachte van een tekst weergeven
 • De cursist kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijgedachten
 • De cursist kan de bedoeling van de tekst duidelijk beschrijven

Op verzoek kan tevens aandacht worden besteed aan het verbeteren van de digitale vaardigheden.

De aanpak

Nadat het doel, de inhoud en frequentie van de cursus zijn vastgesteld, maken de deelnemers een toets. Vervolgens wordt op basis van hun niveau en aandachtspunten het programma vastgesteld. In de cursus wordt gebruik gemaakt van een lesboek. Indien gewenst kan er ook een eindtoets worden gemaakt. Na afsluiting van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. 

Duur

De cursus bestaat uit lessen van ten minste anderhalf uur per week gedurende een langere periode van minimaal drie maanden. De cursisten maken hiernaast 1 tot 2 uur huiswerk per week.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 79,- per uur per groep. Hiernaast wordt voor iedere cursist een bedrag voor toetsing en lesmateriaal in rekening gebracht. Alle cursussen van Taal, training en advies zijn vrijgesteld van btw. Voor werkgevers zijn overigens subsidies beschikbaar om laaggeletterdheid te verminderen.

Neem hier contact op voor meer informatie.

Een man en een vrouw lezen en schrijven samen Nederlands