Aangepaste teksten

Voor het aanpassen van korte en lange teksten voor specifieke doelgroepen ben je hier aan het juiste adres. Met name voor laaggeletterden, migranten, mensen met een verstandelijke beperking en kinderen geldt, dat teksten vaak onvoldoende aansluiten bij hun (lees)vaardigheden of belevingswereld.

Taal, Training en Advies ondersteunt bij het begrijpelijk maken van dagelijkse en complexe onderwerpen in teksten. Op die manier kan een brede of specifieke  doelgroep worden bereikt.

Bovendien geloven we bij Taal, Training en Advies dat het zelfstandig kunnen begrijpen van teksten bijdraagt aan een gevoel van autonomie. Wij zijn hierin graag van betekenis en (her)schrijven daarom teksten. Kijk voor een indruk van een aangepaste tekst bij de portfolio