Maatwerk
trainingen en cursussen voor een effectieve communicatie op de werkvloer

gespecialiseerd in de zorgsector

Trainingen effectieve communicatie

Expertise in de zorg & hulpverlening

Effectieve mondelinge en schriftelijke communicatie is een voorwaarde voor:

  • een goed functionerend team
  • een laag ziekteverzuim
  • een hoge medewerkerstevredenheid
  • een prettige sfeer in de instelling
  • een hoge kwaliteit van zorg aan bewoners
  • een hoge klanttevredenheid
  • een professionele presentatie naar externe partners

Expertise in de reïntegratie & inburgering

Een goede beheersing van de Nederlandse taal en het beschikken over sociale vaardigheden bepalen voor een groot deel het succes van een traject. Het bieden van (praktische) taallessen en/of een training sociale vaardigheden draagt bij aan:

  • een hoge en duurzame uitstroom van klanten
  • een laag ziekteverzuim
  • een hoge mate van tevredenheid en betrokkenheid bij (potentiële) werkgevers

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact op!

Irene Peters